Aktualności

"Wszyscy mamy jakieś mutacje genetyczne"

Wywiad z prof. Jackiem Kubiakiem

Warto robić testy genetyczne DNA, gdy ma się do tego jakieś podstawy, kiedy wiemy, że coś trzeba sprawdzić.

Studia Podyplomowe

“CBRN Security Manager"

Studia podyplomowe “CBRN Security Manager” adresowane są dla osób działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego związanego z zagrożeniami CBRN .

IX EDYCJA KONKURSU INNOWATOR MAZOWSZA

Termin składania wniosków do 25 września br.

Zapraszamy młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego

Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej WIHE XIII kadencji

Zakończenie 4-letniej kadencji RN

W dniu 4 lipca, odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Naukowej WIHE XIII kadencji.

Państwowy Uniwersytetu Medyczny w Tarnopolu

Obchody 60 rocznicy powstania

Na zaproszenie Rektora Państwowego Uniwersytetu Medycznego imienia I.Ya Horbaczewskiego w Tarnopolu, w dniach 24-26 05.2017 w Tarnopolu przebywała delegacja Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii .


Kim jesteśmy

WIHE jest unikalnym w skali MON i kraju instytutem badawczym merytorycznie, kadrowo i organizacyjnie przygotowanym do prowadzenia na rzecz resortu Obrony Narodowej oraz innych instytucji państwowych działalności badawczej, zapobiegawczej, szkoleniowej i usługowej w zakresie skutków zdrowotnych i sposobów przeciwdziałania chorobom wywołanym bronią masowego razenia.

Więcej informacji »

Misja

Misją Instytutu jest prowadzenie dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz bezpieczeństwa państwa badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych, działalności profilaktycznej, diagnostycznej, usługowej, szkoleniowej i informacyjnej w zakresie higieny, epidemiologii, mikrobiologii, radiobiologii i ochrony radiologicznej, farmakologii, toksykologii i weterynarii wojskowej.


Zadania

WIHE wykonuje specjalistyczne zadania badawczo-rozwojowe na rzecz Ministra Obrony Narodowej oraz realizuje prace naukowo-badawcze w ramach umów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanych z dotacji statutowej. Instytut wykonuje także zadania referencyjne, ekspertyzowe i usługowe.Usługi

WIHE dysponuje autorsko opracowanymi wytycznymi i metodami do oceny sanitarnej gleby/piasku pod kątem obecności pasożytów. Prowadzimy badania promieniowania elektromagnetycznego w zakresie akredytacji i poza akredytacją.Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej, Epidemiologii, Kursy Wakcynologicze, itp.. Dysponujemy aulą mogącą pomieścić 200 osob oraz salą szkoleniową o pojemności do 24 osob.Laboratoria

Dysponujemy laboratoriami 3go stopnia hermetyczności (3 SH) o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa (BSL-3+), wyposażonymi w nowoczesny sprzęt do badań niebezpiecznych czynników biologicznych.Akredytacje

Posiadamy wiele patentów i akredytacji w dziedzinie toksykologii, epidemiologii i metrologii promieniowania elektromagnetycznego gwarantujące najwyższą jakość prowadzonych usług.